ενημέρωση για συντάξεις χηρείας- αναπηρίας

Πτολεμαΐδα 13/11/2016

 

Ενημέρωση για τις συντάξεις χηρείας - αναπηρίας

Συνάδελφοι,

Έχει εκδοθεί η εγκύκλιος για τις συντάξεις χηρείας - αναπηρίας από το υπουργείο Εργασίας η οποία αναφέρει πως μέχρι τη χορήγηση της οριστικής σύνταξης ο δικαιούχος θα λαμβάνει ποσό που αντιστοιχεί στην εθνική σύνταξη 15 ετών.

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει:

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85/2016), με την επεξεργασία και έκδοση από τις υπηρεσίες του Υπουργείου των ερμηνευτικών εγκύκλιων οδηγιών και των λοιπών – προβλεπόμενων από το εν λόγω νόμο- κανονιστικών πράξεων και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών και την αποστολή τους στα ασφαλιστικά Ταμεία προς υλοποίηση των ρυθμίσεων του και ειδικότερα των διατάξεων του αρ. 12 για τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου στα δικαιοδόχα μέλη, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στις περιπτώσεις αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω θανάτου (ασφαλισμένου ή συνταξιούχου), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω αρ. 12 και μέχρι να εκδοθεί από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου (ή η προσωρινή σύνταξη του αρ. 29 του ν. 4387/2016), χορηγείται ποσό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί σε εθνική σύνταξη 15 ετών ασφάλισης, όπως αυτή ορίζεται στο αρ. 7 παρ. 6 του ν. 4387/2016.

2.Στην περίπτωση, ωστόσο, που η σύνταξη λόγω θανάτου έλκει το δικαίωμά της από μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, χορηγείται το ως άνω ποσό, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά τη μείωση του 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του πλήρους ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης (ή 6% για κάθε έτος), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 7 παρ. 3 του ν. 4387/2016.

Ανάλογα εφαρμόζεται ο ως άνω κανόνας και στις συντάξεις λόγω θανάτου που έλκουν το δικαίωμα από συντάξεις αναπηρίας, για τις οποίες λόγω του ποσοστού αναπηρίας δεν καταβαλλόταν πλήρες ποσό, εφόσον προβλεπόταν σχετική μείωση του πλήρους ποσού από τις οικείες γενικές ή καταστατικές διατάξεις.

 

Παραδείγματα:

α. συνταξιούχος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω γήρατος με μειωμένη κατά 30% σύνταξη (λόγω συνταξιοδότησης κατά 5 έτη νωρίτερα από το αντίστοιχο πλήρες όριο ηλικίας συνταξιοδότησης): η σύνταξη λόγω θανάτου είναι 345,6- (345,6Χ30%)= 241,92 ευρώ

β. συνταξιούχος λόγω αναπηρίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με ποσοστό αναπηρίας 80%: το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου , σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι: 345,6 ευρώ

γ. συνταξιούχος λόγω αναπηρίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με ποσοστό αναπηρίας 70%: το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου, σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι: 345,6 Χ 75%=259,2 ευρώ

δ. συνταξιούχος αναπηρίας του ΟΑΕΕ με ποσοστό αναπηρίας 67%: το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου, σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι: 345,6 ευρώ.

3. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τον ΟΓΑ, για τον οποίο το άρθρο 12 του ν. 4387/2016 εφαρμόζεται κατά τα διαλαμβανόμενα σε σχετικό έγγραφό μας προς τον Οργανισμό.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Ενημέρωση για το Εφάπαξ

Πτολεμαΐδα, 13/11/2016

Ενημέρωση συναδέλφων για το εφάπαξ

Συνάδελφοι,

Πρώτα απ’ όλα θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τα εκατοντάδες μηνύματα – email που μας στέλνετε και με τα οποία όπως μας λέτε αναγνωρίζετε την αντικειμενική ενημέρωση και την άμεση πληροφόρηση που σας γίνεται μέσα από τη σελίδα του σωματείου μας. Αυτό μας δίνει κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας φορτώνει με περισσότερη ευθύνη και σας υποσχόμαστε ότι με όσα μέσα διαθέτουμε και όσο μπορούμε θα ανταποκριθούμε. Τώρα θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

Α) Την Παρασκευή που μας έρχεται θα σταλούν στο λογιστήριο για να βγούνε τα εντάλματα πληρωμής εφάπαξ των συνταξιούχων Οκτωβρίου – Νοεμβρίου του 2013 και με την προϋπόθεση ότι τους έχει εκδοθεί οριστική απόφαση. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει και ο Δεκέμβριος του 2013.

Β) Μέχρι την Παρασκευή που μας πέρασε οι δικαιούχοι εφάπαξ ήταν 499 μέχρι τέλος του 2013. Οι δικαιούχοι εφάπαξ από 1/1/2014 έως και την 31 Δεκεμβρίου 2014 είναι 650. Οι δικαιούχοι εφάπαξ από 1/1/2015 έως και 31 Οκτωβρίου 2015 είναι 219. Δικαιούχοι εφάπαξ είναι αυτοί που τους έχει εκδοθεί οριστική απόφαση κύριας σύνταξης.

Γ) Με τις επαφές που κάναμε την εβδομάδα που μας πέρασε στην Αθήνα, προκύπτουν τα εξής:

1). Η αρμόδια υπηρεσία έκδοσης του εφάπαξ δεν έχει τη δυνατότητα να εκδώσει μέχρι τέλος του χρόνου περισσότερες από 700 αποφάσεις.

Ενημέρωση Συναδέλφων 6-11-2016


Πτολεμαΐδα, 4/11/2016

Ενημέρωση συναδέλφων για το εφάπαξ

Συνάδελφοι,

Δυστυχώς η απόφαση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής δεν ήταν η ομόφωνη πρόταση του ΤΑΥΤΕΚΩ αλλά η αυστηρή εφαρμογή του νόμου. Δε λήφθηκαν υπόψιν το καθεστώς που είχαμε μέχρι το 1992 στην Δ.Ε.Η. και ούτε τα επιχειρήματά μας. Η απόφαση έχει ως εξής:

Α) χρόνια έως το 1992 συντελεστής αναπλήρωσης 15% επί του μέσου όρου των αποδοχών της τελευταίας πενταετίας που γίνονταν οι κρατήσεις υπέρ εφάπαξ.

Β) το έτος 1993 ο συντελεστής θα είναι 30%.

Γ) το έτος 1994 ο συντελεστής θα είναι 45%.

Δ) από το 1995 και μέχρι τη συνταξιοδότηση ο συντελεστής θα είμαι 60%.

Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα όσο πιο κοντά στο 1995 έχει ημερομηνία πρόσληψης ο συνάδερφος θα είναι και πιο ωφελημένος σε αντίθεση με κάποιον άλλο που έχει ημερομηνία πρόσληψης παλαιότερη.

Συνάδελφοι,

Το σωματείο μας αφού δει τις επιπτώσεις από την εφαρμογή της απόφασης και δεδομένου ότι το εφάπαξ στη ΔΕΗ έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα σε συνεργασία με τους δικηγόρους μας θα δούμε πως θα αντιδράσουμε. Το πρώτο μας μέλημα όμως από μεθαύριο Δευτέρα θα είναι να στελεχωθεί ο τομέας μας με προσωπικό, ούτως ώστε, να βγουν οι αποφάσεις και να πληρωθούν όλοι οι συνταξιούχοι μέχρι τέλος του χρόνου. Όπως πάντα θα έχετε ενημέρωση άμεση για κάθε σοβαρή εξέλιξη.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ/Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ

 

Ενημέρωση Συναδέλφων 13-10-2016

Πτολεμαΐδα 13/10/2016

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

 

Συνάδελφοι,

Επειδή στις επαφές που είχαμε στην Αθήνα σχετικά με τα εφάπαξ (δεύτερη φορά μέσα σε 15 μέρες) δεν προέκυψε τίποτε το θετικό, τίποτε το χειροπιαστό, με ανοιχτή επιστολή που στείλαμε στους βουλευτές Π.Ε. Κοζάνης, τους καλούμε το Σάββατο στις 22 Οκτωβρίου 2016, στα γραφεία του Σωματείου μας, για συζήτηση κατ’ αρχήν πάνω σ’ αυτό το θέμα και θα τους ζητήσουμε να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Πατήστε εδώ για να δείτε την επιστολή

ΓΙΑ ΤΟ Δ/Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ                           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ

Δελτίο Τύπου 28-9-2016


Πτολεμαΐδα, 28/9/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με τον Πρόεδρο του ΤΑΥΤΕΚΩ κ. Σταμάτη Υπερήφανο συναντήθηκε το προεδρείο του Σωματείου μας χθες 27/9/2016, στην Αθήνα, προκειμένου να συζητηθούν θέματα αρμοδιότητάς του που προβληματίζουν τους συνταξιούχους της ΔΕΗ, οι οποίοι καλύπτονται από το Ταμείο Ασφάλισης Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η οποία διήρκησε περίπου μια ώρα συζητήθηκαν όλα τα θέματα που απασχολούν τους συνταξιούχους της ΔΕΗ και μεταξύ αυτών και το θέμα των εφάπαξ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα τηλέφωνα και στο γραφείο του Σωματείου μας.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου 12-9-16

Πτολεμαΐδα 12/09/2016

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Ενημέρωση για τα εφάπαξ»

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Τάσο Πετρόπουλο πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Εκτός των άλλων συζητήσαμε και το θέμα των εφάπαξ.

«Πιστεύω ότι μέχρι τέλους του μήνα θα αποφανθεί η εθνική αναλογιστική αρχή μας είπε. Επίσης τόνισε ότι αυτή η διαδικασία προβλέπεται από το Ν. 4387/16 και είναι υποχρεωτική σε όσα ταμεία είχαν κατά διαστήματα διαφορετικό ποσοστό εισφορών».

Σε παρατήρησή μας γιατί δεν πιέζουν σαν Υπουργείο μιας και η απόφαση – πρόταση του ΤΑΥΤΕΚΩ έχει ακριβώς ένα μήνα που υποβλήθηκε, μας απάντησε ότι αυτό το κάνουν.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε από το ΙΚΑ η ανάρτηση των εξοφλητικών της κύριας σύνταξης στην ιστοσελίδα του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάζουν από κει το εξοφλητικό τους.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2463504089 του σωματείου μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνέντευξη Προέδρου στα Νέα της Πτολεμαΐδας για τις επικουρικές

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ (ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ)

Αναδημοσίευση από eordaia.org

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΔΩ

Δελτίο Τύπου 30-8-2016

Πτολεμαΐδα, 30/8/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάδελφοι

Στις 26/7/2016 λίγες ώρες μετά το ΒΕΤΟ της κυβερνητικής επιτροπής στη συνεδρίαση της 25/7/2016 του ΤΑΥΤΕΚΩ βγήκαμε πρώτοι ανακοινώσαμε το γεγονός και ενημερώσαμε τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.

Στη συνέχεια στις 28/7/2016 με αριθ. πρωτ. Φ80020/34277/Δ15.605 βγαίνει από το Υπουργείο Εργασίας συμπληρωματική εγκύκλιος με θέμα: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 4α του άρθρου 35 εφάπαξ παροχή του ν. 4387/2016 (Α’ 85) όπως ισχύει».

Δείτε τη Σχετική εγκύκλιο εδώ

Επειδή διαφωνούμε κάθετα με αυτά που αναγράφονται στη συμπληρωματική εγκύκλιο με τον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ στις 3/8/2016 και εν’ όψει της νέας συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ στέλνουμε έγγραφο στον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. με τη θέση μας η οποία και γίνεται ομόφωνα δεκτή την άλλη μέρα στις 4/8/2016 από το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ και χωρίς αυτή τη φορά να έχουμε διαφωνία από την κυβερνητική επίτροπο.

Δείτε το Σχετικό έγγραφο εδώ

Η απόφαση στάλθηκε στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή προκειμένου να διατυπωθεί η γνώμη της όπως αναφέρεται στο νόμο. Έκτοτε περιμένουμε την απάντηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Επειδή όμως έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από τότε και οι συνάδελφοι είναι δικαίως αγανακτισμένοι με την πολύχρονη καθυστέρηση και πόσο μάλλον όταν βλέπουν ότι τα άλλα ταμεία τα χορηγούν κανονικά αποφασίσαμε να κάνουμε μια συνάντηση-παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο εντός των επόμενων ημερών με στόχο όχι μόνον να τρέξει το ζήτημα γρήγορα αλλά και σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνέντευξη Προέδρου για τα εξάπαξ

Ανακοίνωση για εκδρομή

Πτολεμαΐδα 18/07/2016

Ανακοίνωση

Συναδέλφισσες/οι

Το ΔΣ ικανοποιώντας το αίτημα πολλών συνταξιούχων μέλλον μας διοργανώνει εξαήμερη εκδρομή στις ακτές της Δαλματίας από 9 Σεπτεμβρίου.

Παρατίθεται το πρόγραμμα.

Η συμμετοχή είναι 250 € το άτομο και όσοι επιθυμούν θα πρέπει να το δηλώσουν έως 20 Αυγούστου 2016 Στο σωματείο ή στα τηλέφωνα:

α) Στεργίου Αντώνιος, τηλ.: 6973008501

β) Αγγελίδου Ευθυμία, τηλ.: 6977366256

Από την επιτροπή πολιτιστικών εκδηλώσεων

για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ 

και εδώ

Δελτίο Τύπου 8-7-2016- ενημέρωση για το εφάπαξ

Πτολεμαΐδα 08/07/2016

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Συναδέλφισσες/φοι,

Σε συνέχεια της αδιάκοπης ενημέρωσής μας σχετικά με την εξέλιξη του εφάπαξ βοηθήματος και σε συνέχεια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσής μας, σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω:

α) Το πρόβλημα συμβατότητας των πληροφοριακών συστημάτων (ΔΕΗ-ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΗΕ) ξεπεράστηκε,

β) Η βάση δεδομένων ήδη βρίσκεται στον ασφαλιστικό μας φορέα,

γ) Ο τομέας Πρόνοιας, ήδη ξεκίνησε την επεξεργασία – υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος, όσων αποχώρησαν από 1/9/2013 έως 31/12/2013,

δ) Το σύνολο των δικαιούχων συναδέλφων συνταξιούχων για το 2013 είναι περίπου πεντακόσιοι (500).

Η υπηρεσία καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για τον υπολογισμό του συνόλου των δικαιούχων μέσα στο 2016. Κάθε τηλεφωνική επικοινωνία από τους ενδιαφερόμενους, δημιουργεί πρόβλημα καθυστερήσεων.

Οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε να απευθύνεστε σ’ εμάς.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τελευταία ενημέρωση για εφάπαξ

Πτολεμαΐδα 2/7/2016

Δελτίο Τύπου

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της ενημέρωσης που σας κάναμε σχετικά με το πρόβλημα που προέκυψε ως προς τον υπολογισμό και την καταβολή του εφάπαξ (αδυναμία συμβατότητας του ΔΕΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ με την πληροφορική της ΔΕΗ Α.Ε.), μετά την Επιστολή μας προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ κ. Παναγιωτάκη και μετά από Τηλεφωνική Επικοινωνία, λάβαμε τη δέσμευση ότι η ΔΕΗ Α.Ε. αναλαμβάνει να δημιουργήσει νέα εφαρμογή ώστε να υπάρχει συμβατότητα της πληροφορικής της ΔΕΗ Α.Ε. με τις αντίστοιχες ΔΕΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ, ώστε στο τέλος της επόμενης εβδομάδας να δοθεί λύση στο πρόβλημα.

Την ίδια δέσμευση πήραμε και από τον Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κο Τάσο Πετρόπουλο κατά τη συνάντησή μας χθες 1/7/2016 στο Κοβεντάριο της Κοζάνης.

ΓΙΑ ΤΟ Δ/Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

           ΑΝ. ΔΗΜΑΚΗΣ                          ΠΑΝ. ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ  

Joomla Templates - by Joomlage.com